ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศแผนงานและงบประมาณ สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส

นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

ดร. กอบภณ แสงสมบัติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส