[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
 

 
  


  

ระบบ e-filing สช

ระบบ E-Office

ระบบ E-Monney

 
 
 
     
ข้อมูลโรงเรียนเอกชน
ข้อมูลสถาบันศึกษาปอเนาะ
ข้อมูลศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)
 
 

  

  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เงินอุดหนุนเรียนฟรี
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 903
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/55  เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน) ปล.ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแต่ละอำเภอ ส่งใบคำขอรับเงินอุดหนุนและสำคัญรับเงิน ให้ลงวันที่ตามประมาณการ ครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 25/5/55 ให้สช.จ.นธ. <<เอกสารเพิ่มเติม>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่อง ผลการตัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ 26 / พ.ย. / 2556
      แบบฟอร์มขอใบรับรองการทำงาน/ใบรับรองเงินเดือน 28 / ต.ค. / 2556
      ประกาศแบบฟอร์มขอรหัส I-NET 20 / ส.ค. / 2556
      ประกาศ เลื่อนโครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 14 / ส.ค. / 2556
      ประกาศ โครงการอบรมครูในการสร้างเครื่องมือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์และโครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 7 / ส.ค. / 2556


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราาธิวาส
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0